Årets Ros

 

 Årets Ros 2018

‘Moje Hammarberg’    Foto: Helena Verghese Borg

Länk till beskrivning av Årets Ros 2018


Här visas rosor som valts till Årets Ros åren 2008 till 2017.

Årets Ros 2015

Årets Ros väljs av en grupp rosexpterter i vilken bl a Lars-Åke Gustavsson ingår.