Diagnostiskt prov i roskunskap

När du gått igenom kursens alla delar kan du testa dina kunskaper i det här diagnostiska provet. I slutet av provet finns knappen ”Rätta”. Genom att klicka på den får du besked om vad du svarat rätt respektive fel på. Om du gett fel svar på någon fråga får du också besked om vilket som var det rätta svarsalternativet.