White blush ros

Den 2 juli är det Rosens Dag! Då njuter rosälskare över hela landet av underbar rosblomning, även om det är olika sorter som blommar i norr och söder. Dessutom har Rosa namnsdag.

Rosens Dag är också ett projekt med målsättningen att öka intresset för och kunskapen om rosor. Det gör vi genom den här hemsidan och genom att arrangera och uppmuntra till rosaktiviteter över hela landet. Framför allt i samband med Rosens Dag och därpå följande helg.

Rosens Dag bygger på samverkan mellan Svenska Rosensällskapet, Programmet för Odlad Mångfald (POM) och GRO Plantskolor. Vi har formulerat följande gemensamma idé, vision och mål för verksamheten:

 

 

Idé
Att lyfta fram rosor i hela Sverige genom att utföra och samordna olika aktiviteter under hela året.

Vision
Rosens Dag ska ge alla tillfälle att upptäcka rosornas fantastiska mångfald och möjligheter.

Mål
• Att öka intresset för och kunskapen om rosor såväl hos personer som arbetar professionellt med trädgårdsväxter som hos konsumenterna.

• Att lyfta fram rosor i ett brett perspektiv och informera om att de kan användas i en rad skiftande sammanhang.

Projektet finansieras delvis av SLUT (Stiftelsen Lantbrukets Utveckling)