Årets Ros 2018

’Moje Hammarberg’    Foto: Helena Verghese Borg

Länk till beskrivning av Årets Ros 2018


Här visas rosor som valts till Årets Ros åren 2008 till 2018.

[orbit-slider category=”arets-ros”]
Årets Ros väljs av en grupp rosexpterter i vilken bl a Lars-Åke Gustavsson ingår.