Årets Ros 2024

 

’VALDEMARSVIK’ (spinossima)
En ros lämplig för sommarstället.

 

Med sin tidiga blomning, torktålighet och vackra nypon på hösten är de utmärkta som sommarställerosor. Blomningen infaller när många har semester, de klarar torka när man har åkt tillbaka till stan och när man sen ska städa och stänga igen stugan för vintern har nyponen ett fantastiskt prydnadsvärde.

’Valdemarsvik’ utmärks av och skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt.

Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser. Den äldsta kända växtplatsen är en fastighet i bergen på Valdemarsvikens nordöstra sida. Redan 1728 nämns platsen som ”Vinterbygget” i kyrkböckerna. Runt sekelskiftet 1700/1800 byggs den lilla stuga, vid vars ena knut rosen växer idag. Det är inte känt när rosen planterades på växtplatsen, men när en större fastighet uppfördes alldeles intill, år 1919, hade rosen med största sannolikhet vuxit vid ”Vinterbygget” en längre tid. På ett fotografi från 1930-talet har busken samma storlek som den alltjämt har idag. POM har också funnit ’Valdemarsvik’ på halländska Vargaslätten.

Läs mer om ’Valdemarsvik’  här: www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-sortiment/gront-kulturarv-rosor/valdemarsvik