Enligt GRO Plantskolors kvalitetsregler ska rosplantor vara friska i alla växtdelar och ha minst tre välutvecklade och väl avmognade grenar.

Minst två av dem ska utgå från förädlingsstället, den tredje får växa ut högst fem cm ovanför. Grenarna ska vara minst 20 cm långa. För rotäkta rosor gäller att grenlängden ska vara minst 15 cm. Utveckling och storlek ska vara normal för arten eller sorten.

  • Förädlade rosor ska vara okulerade på härdiga grundstammar, se föregående kapitel. Vid krukodling av förädlade rosor ska krukans volym vara minst 3 l och den ska vara minst 18 cm djup, s k roskruka. Rotäkta rosor ska stå i kruka vars volym är minst 2 l
  • Stamrosor ska ha minst tre välutvecklade, välriktade och väl avmognade grenar. De ska utgå från förädlingsstället/ställena och vara minst 20 cm långa. Stammen ska vara rak, kraftig och av härdig art.
  • Rotsystemet ska på alla rosor vara välutvecklat, kraftigt, friskt, allsidigt förgrenat och utan nämnvärda skador. Det ska ha en bra balans mellan huvudrötter och finrötter. På krukodlade rosor ska jorden i krukan vara genomrotad. Rotsnurr av förvedade rötter får inte förekomma. Barrotade plantor ska vara utan skott- eller rotutveckling efter upptagning i odlingsplantskolan.

Det här är minimikrav för A-kvalitet, utarbetade av den svenska plantskolenäringen i samarbete med handeln. De plantor ni köper in och säljer vidare ska alltså minst uppfylla de här kraven. Detta för att de säkert ska etablera sig och utvecklas på ett bra sätt hos kunden. Uppfylls inte kvalitetskraven ska plantorna reklameras.

Felmärkta rosor
Tyvärr förekommer det rätt ofta att rosor är märkta med fel namn. Vanligen upptäcks felet under sommaren så snart plantan blommar men engångsblommande rosor får ofta sina första blommor sommaren efter planteringsåret. Det här är ett problem som gör många kunder besvikna. Man har kanske planerat en grupp rosor i olika rosa färgtoner men fått en ros som är kraftigt orangefärgad. Även om kunden ersätts med rätt ros blir irritationen stor när man får gräva upp den felaktiga rosen och plantera en ny, som tar ännu ett par år på sig för att komma till sin rätt.

Vanligen ligger felet hos den plantskola som okulerat och odlat rosorna. Märker ni att det kommer många klagomål på felmärkta rosor, kontakta leverantören och be dem i sin tur kontakta odlaren med krav på större noggrannhet i hanteringen och märkningen av rosor.